logo Bosman Letters & Reklame B.V.

Sinds 1970 zijn wij de enthousiaste makers van producten voor reclamedoeleinden en hebben sedertdien het productenaanbod fors uitgebreid zodat de klant nagenoeg alle signactiviteiten bij één bedrijf onder kan brengen. Werpt u maar eens een blik op het productenoverzichtsblad. Bosman Reklame vervaardigt zelf de aangeboden producten waardoor de weg van halffabrikaat naar eindproduct ook intern bewaakt kan worden. Dit betekent voor de klant dat het in eigen atelier vervaardigde product kwalitatief op hoog niveau gehandhaafd kan blijven en de gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen.